Browsing Tag

głęboki niedosłuch

Wspieranie rozwoju mowy u dziecka z implantem słuchowym
Warto wiedzieć,

Wspieranie rozwoju mowy u dziecka z implantem słuchowym

Brak komentarzy

Każdy z nas jest inny i każdy wykazuje odmienne tempo nabywania nowych umiejętności. Jednak im człowiek młodszy, tym łatwiej i szybciej przychodzi mu przyswajanie nowych informacji. Nie inaczej wygląda sytuacja u dzieci zaimplantowanych. Jednym z czynników, wpływających na szybkość nauki słuchania, rozumienia i mówienia jest wiek, w którym dziecko otrzymało implant. Jednak niezależnie od wieku, w jakim został przeprowadzony zabieg implantacji, bardzo ważna jest również codzienna praca rodzica z maluchem i ułatwienie mu całego procesu rehabilitacji.  

Tobias- pierwsze dziecko w Europie z implantem słuchowym
Społeczność,

Od ponad 30 lat w świecie barwnych dźwięków

Brak komentarzy

Tobias urodził się w 1984 roku jako zupełnie zdrowe dziecko. Kilka lat później trafił jednak do szpitala z diagnozą bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, na skutek którego prawie całkowicie stracił słuch. 4-letni wtedy chłopiec był pierwszym dzieckiem w Europie, któremu zdecydowano się wszczepić implant ślimakowy. W części I naszego wywiadu mama Tobiasa opowiada, z jakimi wyzwaniami i przeszkodami przyszło jej się zmierzyć i jakie rady może dać innym rodzicom dzieci dotkniętych niedosłuchem.  

Implant słuchowy
Warto wiedzieć,

Implant słuchowy- rozwiązanie warte rozważenia

1 komentarz

Dla większości osób dotkniętych niedosłuchem aparaty słuchowe są dobrym rozwiązaniem, umożliwiającym komunikację z otoczeniem i sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. W przypadku głębokich ubytków słuchu aparat słuchowy może okazać się jednak niewystarczający. Często na pomoc przychodzi wtedy implant słuchowy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji większość pacjentów zadaje sobie wiele pytań i rozważa wszystkie za i przeciw.

Niedosłuch i głuchota u dzieci
Warto wiedzieć,

Niedosłuch i głuchota u dzieci

Brak komentarzy

Większość ludzi myśląc o niesprawnym aparacie słuchowym, a więc niedosłuchu lub głuchocie, oczami wyobraźni widzi najczęściej raczej starsze osoby dotknięte tym problemem. Tymczasem głęboki niedosłuch może dotyczyć również dzieci, które albo rodzą się z określoną wadą słuchu (mówimy wtedy o wrodzonym niedosłuchu) albo na skutek różnego rodzaju chorób bądź urazów doznają uszkodzenia zmysłu słuchu już po narodzinach (niedosłuch nabyty). Wczesne badania przesiewowe i uważna obserwacja noworodków mogą pomóc we wczesnym rozpoznaniu ewentualnych problemów z narządem słuchu dziecka oraz szybkie podjęcie leczenia.